Cookie instellingen

Strikt noodzakelijke cookies Strikt noodzakelijke cookies garanderen de werking van functies die nodig zijn om onze webpagina’s te kunnen gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en worden daarom ‘first party cookies’ genoemd. Voor deze strikt noodzakelijke cookies op onze website hebben we je toestemming niet nodig. Daarom kunnen strikt noodzakelijke cookies ook niet individueel worden in- of uitgeschakeld.

Functionele cookies
Functionele cookies stellen onze website in staat details die je al ingevuld hebt te onthouden, zodat we je verbeterde en persoonlijkere functies kunnen aanbieden. Deze cookies verzamelen alleen geanonimiseerde informatie, zodat ze je bewegingen op andere websites niet kunnen volgen.

Prestatie cookies
Prestatie cookies verzamelen informatie over de manier waarop een bezoeker de website gebruikt. We gebruiken deze informatie om beter te begrijpen hoe onze webpagina’s gebruikt worden en de aantrekkelijkheid, content en functionaliteit van onze pagina’s te verbeteren.

Bedenk dat het uitschakelen van functionele en performance cookies kan leiden tot functionele beperkingen op onze website.

Marketing cookies/ cookies van derden/ cookies op basis van toestemming
Marketing cookies / cookies van derden / cookies op basis van toestemming worden alleen geplaatst en gebruikt na jouw expliciete toestemming daarvoor.

Privacybeleid

1 Algemeen: KinderTolk/KinderCoach Amber gevestigd in Dronten is opgericht door Jeanette Schröder (hierna te noemen: de coach) en staat ingeschreven bij Kamer Van Koophandel onder nummer 72290285
KinderTolk/ KinderCoach Amber is opgericht voor ouders, kinderen en derden die geïnteresseerd zijn in het belang van kinderen (hierna te noemen: de cliënt).

2 Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met KinderTolk/ KinderCoach Amber en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

3 Verhindering: Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, dan wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefonisch.

4 Begeleiding kinderen t/m 16 jaar: KinderTolk/ KinderCoach is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. KinderTolk/KinderCoach Amber kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5 Vertrouwelijkheid
KinderTolk/ KinderCoach Amber gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie van de ouders. Dit geldt ook voor de informatie die wordt verkregen tijdens de sessies met uw kind of u zelf. In samenspraak met uw kind wordt besproken wat naar u als ouder wel of niet wordt gecommuniceerd.
De inhoud van de gesprekken worden alleen gedeeld met derden indien het kind en/of ouders daar specifiek toestemming voor geven.

Op de factuur die u ontvangt staan alleen de onderstaande gegevens: Uw naam, adres en woonplaats Datum van de behandeling
Korte omschrijving van het consult: KinderTolk of KinderCoach Kosten van het consult Website KinderTolk/ KinderCoach Amber KvK nummer Rekening nummer

Waarom bewaar ik de gegevens en hoe lang blijven de gegevens bewaard?
Opgeslagen persoonsgegevens worden enkel gebruikt om met u in contact te treden of met u te communiceren in het kader van de, met u overeen te komen, dienstverlening. De opgeslagen gegevens worden dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt nog verstrekt aan derden tenzij anders overeengekomen.

KinderTolk/ KinderCoach Amber zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor lichamelijke (en psychische) klachten, raad ik u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. KinderTolk/ KinderCoach Amber sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.

Indien u vragen, bedenkingen heeft, contacteer dan KinderTolk/ KinderCoach Amber rechtstreeks via: info@kindertolk-amber.nl