Als je merkt dat je kind het moeilijk heeft, zich onaangenaam gedraagt, (vaak) ziek is, of als je merkt dat jij het moeilijk vindt je kind(eren) op te voeden, kun je wel wat hulp gebruiken. Als KinderTolk werk ik met de methode PresentChild®

PresentChild maakt duidelijk dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor ons levensgeluk als wij voor dat van onze kinderen. Via hun gedrag, spel, ontwikkeling en /of klachten tonen kinderen op een heldere en liefdevolle wijze wat wij op dit moment nodig hebben in ons leven.

Kinderen helpen ons…. Om er zelf beter van te worden!

 Kinderen spiegelen hun ouders haarfijn. Het ‘verhaal’ van het kind dat door de methode PresentChild® naar voren komt, sluit vaak zo naadloos aan dat de ouders voelen dat het klopt. Meestal zijn het blinde vlekken uit het leven van de ouders die het kind inzichtelijk maakt. Wanneer ouders aan de slag gaan met hun aandeel, verloopt de groei, genezing en gedragsverandering bij het kind veel gemakkelijker, vaak zelfs zonder verdere behandeling van het kind.

Amber KinderTolk Dronten

Het traject vindt plaats d.m.v. 3 gesprekken met de ouder(s): een intake gesprek, een teruggeefgesprek en een follow-up gesprek.

Het intake gesprek

Door het stellen van een aantal specifieke vragen over je kind wordt er tijdens het intake gesprek een helder beeld verkregen van het karakter en gedrag van je kind, als ook van het specifieke probleem.  Het intake gesprek duurt anderhalf uur.

Het teruggeefgesprek

Tijdens dit gesprek wordt de vertaling van wat je over je kind vertelde met je besproken. Je krijgt zicht op het onderliggende probleem, dit zal veel voor je verhelderen, bovendien krijg je meer inzicht, handvatten en adviezen over hoe je de aanwijzingen van je kind concreet kunt toepassen in je leven, opvoeding en/of relatie.

Het follow-up gesprek

Tijdens het derde gesprek kijken we opnieuw naar het gedrag of gezondheid van je kind. We staan stil bij de veranderingen, zowel bij je kind als bij jezelf. Als die veranderingen bevredigend zijn sluiten we het traject af. Wil je hierna nog verdere begeleiding bespreken we samen je wensen.

Amber KinderTolk Dronten 2

Dus:

  • Pieker jij wel eens over je kind?
  • Over slecht eten, niet zindelijk worden, slaapproblemen, gepest worden of niet mee kunnen komen op school?
  • Heeft jouw kind “een stempel” maar kun jij je niet in de diagnose vinden?
  • Zegt jouw gevoel dat er iets niet klopt, maar zegt “iedereen” dat er niks aan de hand is? Dat het een fase is? Dat het in de genen zit?

Dan kun je kiezen voor de methode van een KinderTolk waarbij:

  • Je jouw kind niet belast met afspraken bij professionals, testen en onderzoeken
  • Je een stuk persoonlijke groei doormaak
  • Jouw kind beter wordt maar ook de rest van het gezin
  • Je praktische tips krijgt om de harmonie met jouw kind te verbeteren of te herstellen.

Als ouder wil je je kind gelukkig zien, we hebben daar alles voor over. We realiseren ons niet altijd dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor óns levensgeluk.

Je wordt ouder en dat blijf je…  Elke ouder maakt zich op enig moment zorgen over zijn kind; een huil baby, een peuter in de NEE-fase, een kind dat op school niet kan meekomen, een puber waar je geen afspraken mee kan maken en zelfs als ze volwassen zijn kun je nog weleens wakker liggen omdat het niet goed gaat met je kind.

Kinderen zijn de appeltjes die aan onze boom groeien. Struikelblokken van je kind zijn – op een ander niveau – ook onze struikelblokken. Door goed naar je kind te kijken leren we onbekende of onbewuste kanten van onszelf kennen. We kunnen onze gedachten, gevoelens, intenties niet voor kinderen verhullen; niemand kent je beter dan jouw eigen kind. Iedere moeilijkheid op het pad van jouw kind is een kans om jezelf, en daarmee jouw hele gezin, een stap verder te helpen in geluk, welzijn en liefdevol leven.

Als kindertolk help ik je om die signalen van jouw kind in gedrag, spel of klachten te vertalen naar de boodschap die jouw kind voor je heeft. Want… als de appels niet lekker zijn, ga je dan de appel behandelen of onderzoek je de boom?
De meeste ouders zijn geraakt en ontroerd door de heldere, persoonlijke boodschap die hun kind voor hen heeft en voelen het in hun hart als wáár. Ze willen, uit liefde, graag gehoor geven aan deze oproep van hun kind. Dat is goed voor ouder én kind.

Ben je geïnteresseerd neem dan gerust contact met mij op.